HLEDAT

ONLINE

Právě připojeni - hostů: 7 
INTERNÍ PRAVIDLA ČLENŮ RC KLUBU PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Plechač   
Čtvrtek, 07 Červenec 2011 19:50

Interní pravidla členů klubu
I. Členské příspěvky
1.1. Člen FunnyCars Klubu (dále jen člen klubu nebo klub) dobrovolně s členstvím v klubu přebírá povinnost platit členské příspěvky klubu řádně v čas a plné výši.
1.1.1. Platba příspěvku je splatná vždy k 1. únoru daného roku. Pro nové členy vstupující do klubu v průběhu roku platí pravidlo uhrazení 1/12 členského příspěvku (podle zařazení nového člena) za každý celý kalendářní měsíc mimo prosince, první platba se počítá od následujícího celého měsíce po vstupu nového člena do klubu. Platba nového člena se provádí do 14 dnů od přijetí nového člena.
1.1.2. Nezaplacení členského příspěvku bez omluvy a sjednání náhradního termínu zaplacení příspěvku nebo dojednané vyjímky co do výše a splatnosti příspěvku od výboru klubu vede jednoznačně ke zrušení členství v klubu do dvou měsíců po splatnosti příspěvku v daném roce.
1.2. Výše ročních členských příspěvků
a) dospělí 1.000 Kč
b) právnická osoba 6.000 Kč + příspěvky za každého člena
1.3. Výše vyjmenované členské příspěvky jsou minimální výše, maximální výše příspěvku není stanovena.
II. Brigády
Každý člen klubu na sebe bere vstupem do klubu dobrovolně povinnost účasti na brigádnických činnostech a jiných pracích směřujících k údržbě nebo zvelebení areálu klubu.
2.1. Brigády vyhlašuje výbor klubu (předseda, místopředseda). Datum, čas a další potřebné informace jsou zveřejněny na www, telefonem, ústně nebo jiným způsobem.
2.2. Každý člen klubu je povinen odpracovat ročně určený počet brigádnických hodin pro klub.
Splnění odpracovaných hodin předloží člen nejpozději do 30.listopadu daného roku k dalšímu zpracování. Pří nedoložení odpracovaných hodin ve stanoveném termínu, uhradí člen klubu za každou neodpracovanou hodinu 120,- Kč. Tyto prostředky budou použity na úplatu pro brigádníky, kteří brigádu odpracují za člena, který neodpracuje předepsaný počet brigádnických hodin.
2.2.1. Počet odpracovaných hodin platný pro rok 2017
Člen od 0 do 16-ti let – bez povinnosti
od 16-ti do 18-ti let – 15 hodin
od 18-ti do 55-ti let – 30 hodin
od 55-ti do 65-ti let – 20 hodin
nad 65 let počet hodin je dobrovolný
2.2.2. Odpracované hodiny si každý účastník brigády sám zapisuje do určeného sešitu v areálu dráhy klubu, tento sešit je rozhodující při celkovém součtu odpracovaných brigádnických hodin. Zápis musí obsahovat datum, od-do hodin, popis prací, podpis.
2.2.3. Součet jednotlivce za stanovené období (určí výbor) bude sloužit jako podklad pro stanovení výhod pro své členy a nový počet brigádnických hodin pro příští rok.
2.3. Člen klubu v rámci svých možností pomáhá s přípravou klubových závodů a všech závodů pořádaných na klubové dráze. Tato příprava se nezapočítává do brigádnických hodin.
III. Výhody členství v klubu
3.1. Sleva na startovném během závodu Funnycars Cupu 2017, ve výši 100,- Kč. Neplatí pro rodinné startovné.
3.2. Člen klubu získá v prvním roce členství, klíče od vstupní brány a tribuny do areálu RC dráhy. Během druhého a dalšího roku získá také klíče od depa a kompletního zázemí kromě občerstvení.
3.3. Možnost si objednat modelářský materiál za nejnižší cenu, která je dostupná na internetu.
Aktualizováno Pondělí, 16 Leden 2017 22:54
 


Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.