PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Aktuální počasí

HLEDAT

ONLINE

Právě připojeni - hostů: 25 
PRAVIDLA A TECHNICKÉ PARAMETRY PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Plechač   
Úterý, 10 Duben 2012 21:23

Pravidla  a  technické  parametry  pro kategorie:

 

1. Vymezení pojmů

Účastník závodu - pilot, mechanik, činovník klubu, doprovod, nasazovač.

Organizátor závodu – ředitel závodu, startér, časoměřiči, techničtí komisaři, rozhodčí

Registrace do závodu – bezplatná registrace pilota pomocí přihlašovacího formuláře závodu na www.funnycars.cz

Přihlášení do závodu – fyzické potvrzení registrace pilota v den a místě konání závodů organizátorovi závodů a zaplacení startovného.

Depo – určený prostor pro piloty mechaniky a realizační tým kde se každý závodník připravuje na svoji jízdu.

Závodní depo – vymezený vyvýšený prostor u startovní a cílové rovinky spolu s obslužným prostorem kde probíhá start jednotlivých rozjížděk, startování motorů, tankování modelů před a během jízdy a drobné opravy v čase jízdy opravy modelu.

Box – vymezená a číselně označená část závodního depa.

Řídící věž – prostor výhradně určený pilotů z kterého se řídí model konající jízdu na dráze.

Rozprava – shromáždění účastníků závodu před zahájením závodu, na rozpravě je pro účastníky závodu povinná.

Nasazovač – osoba starší 12-ti let, která stojí na určeném místě závodní dráhy. Sleduje vymezený úsek dráhy a stará se o její průjezdnost.

Měřící smyčka – pevně určené místo kolmo protínající trať průjezdem jehož probíhá počítání kol a měření dojezdového času.

Dojezdový čas – čas který se započne měřit od uplynutí stanoveného času pro jízdu až po dokončení rozjetého kola a protnutím měřící smyčky.

Startbox – startovací zařízení s jehož pomocí se nastartuje spalovací motor v modelu.

Skupina – pořadatelem určená část pilotů ze všech přihlášených pilotů. Číselné pořadí jednotlivých pilotů ve skupině je pro piloty závazné a také určuje a označuje vymezený box v závodním depu.

Přípravný čas – je časový úsek v délce tří minut přímo předcházející rozjížďce nebo finálové jízdě. V této době musí být pilot na řídící věži a mechanik s modelem v boxu v závodním depu.

Otevřená dráha – pilot může v určeném směru jezdit po dráze s modelem.

Uzavřená dráha – na dráze nesmí jezdit žádný model, piloti dojíždějí rozjeté kolo a zajíždí do závodního depa.

Minuta do startu – je součástí přípravného času. Dráha se uzavírá a všichni piloti dokončují rozjeté kolo a jedou do závodního depa nebo určeného prostoru startu finálových jízd.

Třicet vteřin do startu – je součástí přípravného času následuje po „minuta do startu“. Všechny modely jsou již v závodním depu nebo určeném prostoru startu finálových jízd.


II.

Obecná ustanovení

1. Každý účastník závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí, a to i v době volného tréninku.

2. Každý účastník závodu musí dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany svého zdraví, zdraví a majetku svého a ostatních účastníků závodů a diváků. Nesmí ničit majetek ostatních účastníků závodu a zařízení Funny Cars Teamu a majetek a zařízení základní školy na jejímž pozemku je závodní dráha vybudována.

2.1. Každý účastník závodu je povinen se řídit a dbát pokynů organizátora závodu.

2.2. Každý pilot a mechanik je povinen se řídit a dbát a pokynů startéra. Nedodržení pokynů se trestá dle čl. XIV.

3. Účastník závodu se nesmí svévolně pohybovat mimo vymezený prostor pro konání závodů..

4. Organizátor závodu neručí a nezodpovídá za jakékoliv poškození, zničení či ztrátu modelu, zařízení a jiných movitých věcí účastníka závodu, pokud k tomu výslovně při rozpravě neurčil vyhrazený prostor se sdělením k čemu a proč bude sloužit.

5. Při prvním přihlášení pilota na závodech v průběhu závodní sezóny je povinnost pilota zaplatit poplatek za pojištění odpovědnosti za škody organizátorovi závodu. Bez zaplacení pojištění nebude pilotovi umožněn start do závodu.

6. S přihlášením do závodu musí každý pilot zaplatit organizátorovi závodu startovné. Bez zaplacení startovného nebude pilotovi umožněn start do závodu.

6.1. Výši startovného určuje organizátor závodu. Pro rok  je stanovena výše 400 Kč.

6.2. Pro jezdce, kteří se do závodu nepřihlásí s dostatečným předstihem (obvykle do pátku 17.00 hod. před závodem), může pořadatel účtovat zvýšené startovné o 100 Kč. Přihlášky jsou přístupné na stránkách www.funnycars.cz

7. Do prostoru závodního depa může vstoupit při jízdách pouze pilot a jeho mechanik (mechanici) který se právě chystá k jízdě nebo jezdí.

8. Všechny osoby pohybující se na dráze, nasazovači, mechanici a jiní účastníci závodu musí mít na nohou pevnou obuv!

9. Pilot je povinen vlastnit min. dvě sady krystalů, pokud vysílač a přijímač neumožňují softwarově nastavení kanálů.

10. Je povoleno použít RC souprav a automatickou volbou frekvence – systém DSM.

11. Organizátor závodu nemá povinnost hlídat zda u modelů ve skupině dochází k rušení radiového signálu RC soupravy, ale může být nápomocen rušení lokalizovat.

12. Účastník závodu nesmí mimo svojí jízdu mít zapnutý vysílač nebo jinak úmyslně rušit signál ostatních RC souprav.

III.

Technická specifikace modelu,

dle pravidel RCAČR


ONROAD

U všech kategorií  je ZAKÁZANÁ elektronická podpora ovládání modelu ( gyro ) + zapnutá zpátečka

 

1/ HOBBY BASIC

Podvozek plastová vanička v měřítku 1/10

Motor stejnosměrný HPI SATURN 27T

Baterie 6čl.NiCd,NiMh,LiPo 7,4V v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

3/OPEN

Podvozek v měřítku 1/10

Baterie 6čl.NiCd,NiMh,LiPo 7,4V v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

4/MICRO

Podvozek v měřítku 1/16-18

Motor MIG 280 6V (zakoupíte za dotovanou cenu 99,-Kč ZDE)

Pneu gumové - nebo mechovky

 

OFFROAD

U všech kategorií  je ZAKÁZANÁ elektronická podpora ovládání modelu ( gyro )+ zapnutá zpátečka

 


1/ BUGGY  2WD

Podvozek v měřítku 1/10

Baterie 6čl.NiCd,NiMh, LiPo 7,4V v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

2/ BUGGY  4WD

Podvozek v měřítku 1/10

Baterie 6čl.NiCd,NiMh, LiPo 7,4V  v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

3/OPEN ELEKTRO 1/10

Podvozek v měřítku 1/10

Baterie 6-12 čl.NiCd,NiMh, LiPo 7,4V  v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

4/OPEN ELEKTRO 1/8

Baterie LiPo 7,4V - 14,8V  vnetříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

5/ SHORTCOURSE 1/10

Baterie 6-12 čl.NiCd,NiMh, LiPo 7,4V  v netříštivém obalu

Motor velikosti 540/550

Pneumatiky a ráfky určené pouze pro kategorií ShortCourse

 

6/MICRO OFFROAD 1/18

Podvozek v měřítku 1/18-1/16

Baterie 6-12 čl.NiCd,NiMh, LiPo 7,4V v netříštivém obalu

Ostatní bez omezení

 

7/IC BUGGY 1/8

 

1. Rozměry modelu

1.1. celková délka max. 730 mm

celková šířka max. 310 mm

celková výška max. 250 mm

rozvor náprav 270 – 330 mm

1.2. Celková výška modelu je měřena při plně stlačených závěsech kol od pevné podložky. Do celkové výšky se nezahrnuje anténa.

1.3. Model by měl být měřen na pevné podložce, která je vybavena dvěma bočnicemi o výšce 120 mm, vzdálenými od sebe 310 mm a konstruovanými tak, aby mezi nimi model volně projel. Podložka i bočnice musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, aby nedocházelo k jejich deformaci. Model musí volně projet mezi bočnicemi s řízenými koly nastavenými do přímého směru bez ohledu na rozsah stlačení závěsů kol nebo jejich výchylku.

1.4. Rozvor náprav je možné provést jednoduchým změřením vzdálenosti středů náprav, ale ředitel závodu by měl být připraven provést v případě pochybností nebo protestu přesnější měření, při kterém budou demontována kola a osy umístěny a upevněny tak, aby bylo možno provést přesné měření.

1.5. Jezdec zodpovídá za to, že jeho model odpovídá předpisům v každém okamžiku, po který je na závodní dráze. Pořadatel může kdykoliv během závodu (mimo samotné fyzické jízdy) zkontrolovat kterýkoliv model zda odpovídá pravidlům.

1.6. Technické prohlídce může být mimo pořadatelů přítomen pouze jezdec a jeden mechanik.

1.7. Minimální hmotnost modelu je 3,2 kg.

1.8. Jezdec smí pomocí dálkového ovládání ovládat pouze řízení, přípusť motoru a brzdu. Není povoleno dálkové ovládání dalšího přídavného elektronického systému umístěného v modelu.

1.9. Model nesmí obsahovat jiná pomocná elektronická zařízení (např. elektronický vypínač, telemetrii, aj.) s výjimkou elektronického hlídání mezního vybíjecího napětí Li-Po baterií, LIPO SAFE.

2. Motor a nádrž

2.1. K pohonu modelu smí být použit pouze motor o zdvihovém objemu max. 3,5 ccm.

2.2. Objem palivové nádrže nesmí přesáhnout 125 cm3 včetně všech přívodních hadic ke karburátoru a palivového filtru. Objem nádrže musí být měřen normovaným měřícím válcem, který odpovídá normám DIN nebo ČSN. Nádrž, která bude po jízdě shledána jako nesprávná (větší obsah než 125 cm3), smí být vymontována z modelu a podrobena kontrole podruhé po 10 zaschnutí za 15 min. Doba nutná ke zchladnutí je nezbytná pouze v případě teploty vzduchu nad 20°C.

2.3. Objem palivové nádrže nesmí být upravován vkládáním volných předmětů.

2.4. Používané palivo může obsahovat pouze metanol, mazivo, olej a max 25% nitrometanu. Další jiné přísady nejsou povoleny.

3. Tlumič výfuku, sání

3.1. Všechny modely musí být vybaveny výfukem (tlumičem hluku).

3.2. Výfukové potrubí musí být spojeno s tlumičem výfuku (tlumič musí plnit svoji funkci).

3.3. Sací otvor karburátoru musí být vybaven vhodným vzduchovým filtrem, který je schopen snížit úroveň sacího hluku (od 1.1.1999 85dB).

3.4. Hluk se měří ve vzdálenosti 10 m a výšce 1 m.

4. Pneumatiky

4.1. Všechny pneumatiky musí být černé s výjimkou popisů na bočních plochách. Plášť kola musí mít průměr 109 až 120 mm a maximální šířku 47 mm

5. Nárazník

5.1. Přední nárazník musí být plastový a maximální přesah modelu je 50 mm.

6. Spoiler (přítlačné křídlo)

6.1. Model může být vybaven pouze jedním přítlačným křídlem namontovaným v zadní části modelu o maximální šířce 217 mm a maximální hloubce 85 mm.

6.2. Křídlo musí být vyrobeno z flexibilního materiálu, všechny rohy a hrany musí být oblé! Bočnice křídla nesní být větší jak 100 x 60 mm

6.3. Pokud dojde k odpadnutí nebo částečnému uvolnění křídla, auto může pokračovat v jízdě.

7. Vzhled modelu

7.1. Vzhled modelu musí přiměřeně odpovídat vzhledu vozu používaného při terénních nebo pouštních závodech.

7.2. Okna na karosérii modelu musí být barevně odlišena.

7.3. Je dovoleno použití karosérie cestovních automobilů, která musí být upravena tak, aby bylo odhaleno nejméně 50% pneumatik při plně stlačených závěsech kol.

7.4. Pokud je model vybaven ochranným obloukem, musí být otevřená karosérie upravena tak, aby zakryla RC soupravu a palivovou nádrž s dostatečnou přední a boční plochou dovolující umístění soutěžního čísla.

7.5. Karosérie může být vybavena těmito otvory: pro anténu, k palivové nádrži, vypínači a seřizovacím prvkům motoru. Z předního okna může být odstraněna maximálně jedna třetina. Volný prostor kolem těchto prvků musí být minimální.

7.6. Pokud dojde v závodě k uvolnění či úplnému odpadnutí karoserie, nemůže model pokračovat v jízdě. V případě nahodilého zvedání karoserie je na rozhodnutí rozhodčího, zda model může pokračovat v jízdě.

8. Startovní čísla

8.1. Každý model musí být opatřen startovními čísly. Startovní čísla musí být umístěna na obou bocích karosérie modelu. Číslice musí být čitelné o minimální výšce 30 mm. Barva číslice černá na bílém podkladu.

IV.

Elektronické měření

1. K elektronickému měření počtu ujetých kol a dojezdového času se používají elektronické personální čipy AMB (dále jen elektronický čip).

2. Model musí být opatřen elektronickým čipem, který musí být osazen ve smyslu návodu..

3. Při registraci nebo přihlášení do závodu je pilot povinen sdělit organizátorovi závodů evidenční číslo elektronického personálního čipu.

4. Za funkčnost elektronického čipu v modelu a problémy s ním spojené řeší pilot sám.

5. Nefunkčnost elektronického čipu v modelu není důvodem k opravě výsledku nebo opakování jízdy.

6. Pořadatel si vymiňuje právo zda a za jakých podmínek bude zapůjčovat elektronické personální čipy.

7. Model bez elektronického čipu může být puštěn do jízdy, ale jeho jízda bude mít nula najetých kol.

8. V případě nefunkčnosti měřícího zařízení (ne personálního čipu) se jízda může anulovat a opakovat.

V.

Nasazování modelu

1. Nasazovač musí jednat rychle a rozhodně a mít přehled o dění na vymezeném úseku dráhy.

2. Nasazovač obrací převrácený model zpět na kola a pokládá na dráhu v daném směru jízdy.

3. Nasasovač převrácený model otočí zpět na kola jen pokud budou kola modelu stát v klidu (nebudou se točit).

4. Model který nemůže dál pokračovat v jízdě odnese a položí na bezpečné místo mimo závodní dráhu nebo podá mechanikovi.

5. Nasazovač může jednoduchým zákrokem model zprovoznit, ale nesmí jej opravovat.

6. Nasazovač nesmí zjevně nadržovat některému z pilotů a svým jednáním ovlivňovat průběh jízdy.

7. Po dojetí rozjížďky musí každý pilot jít nasazovat modely následující skupině a plnit funkci nasazovače, nebo za sebe poslat náhradníka.

8. Pro nasazování finálových jízd určí jednotlivé skupiny nasazovačů organizátor závodu.

9. V případě, že pilot nepůjde nasazovat po odjeté rozjížďce anuluje se mu odjetá poslední rozjížďka.

10. V případě že pilot nepůjde nasazovat finálové jízdy anuluje se mu poslední odjetá finálová jízda nebo ta kterou má následně odjed.

11. Během jízdy je mechanikům zakázáno nasazovat modely. Na dráhu může vstoupit pouze pro nepojízdný model. Jakákoliv manipulace mechanika s nepojízdným modelem na dráze směřující k opravě modelu je přísně zakázána.

VI.

Jízda modelu

1. Pilot se zavazuje dodržovat podmínky čestného boje a fair-play.

2. Pilot se může zúčastnit celého závodu pouze s jedním modelem. Model – podvozek může být označen pořadatelem.

3. Po odstartování jízdy není povoleno pilotovi měnit své místo na řídící věži, předávat řízení jiné osobě, provádět úpravy a opravy modelu na závodní dráze, rušit ostatní piloty na řídící věži.

2. Pilot musí dodržovat směr jízdy na trati, což je proti směru hodinových ručiček v prostoru startovní a cílové rovinky z pohledu řídící věže .

3. Pilot nesmí během jízdy úmyslně najíždět či vrážet do ostatních modelů před sebou nebo jinak nepojízdných modelů na závodní dráze. Trest dle čl. XIV...

4. Pilot který předjíždí nesmí do předjížděného modelu najíždět či vrážet.

5. Předjížděný pilot v kole nesmí úmyslně manévrovat tak aby svou jízdou zapříčinil kolizi.

6. Pilot o kolo a více zpět musí umožnit své předjetí a nesmí zbytečně manévrovat a zdržovat.

7. Pilot nesmí při odstartované rozjížďce nebo finálové jízdě opustit řídící věž s vysílačem. Pokud tak učiní je diskvalifikován z dané jízdy.

8. Pilot musí vjíždět, jet a vyjíždět ze závodního depa takovou rychlostí aby nemohl nikomu přivodit zranění nebo poškození ostatních modelů. Na začátku a konci rovinky závodního depa nesmí model vykonat skok. Za takovouto jízdu následuje projetí závodním boxem.

9. Žádný z účastníků závodu nesmí manipulovat s model během jízdy nebo elektronickým čipem patřící při jízdě do daného modelu tak, aby v okolí měřící smyčky ovlivňoval počet najetých kol. V takovém případě bude pilot diskvalifikován z dané jízdy nebo může být diskvalifikován ze závodu s nulovým počtem bodů.

10. Při jedné jízdě může být současně na dráze až 14 modelů, nebo více pokud se k tomuto vykoná rozprava, možná v průběhu závodního dne.

VII.

Trénink

1. Organizátor závodu určí datum a čas volného tréninku před závodem na www.funnycars.cz, Obvykle již odpoledne před závodem.

2. V době volného tréninku je dráha otevřená pro všechny piloty bez omezení.

3. Pořadatel nijak neřídí, neurčuje a neorganizuje volný trénink a platí ustanovení čl. II., odst. 1., 2., 3. a 4., čl. VI., odst. 2.

4. Dráha je uzavřená od 21 hod. 30 min. dne před závodem a do 7 hod. 30 min. ve dni závodu.

5. Volný trénink končí před konáním rozpravy.

VII.

Rozprava

1. Po přihlášení do závodu všech pilotů pořadatel vyhlásí čas rozpravy.

2. Účast pilota a mechaniků je na rozpravě a vyhlášení výsledků povinná.

3. Pořadatel na rozpravě seznámí účastníky závodu s rozvrhem jednotlivých jízd a jejich časovou distancí, specifickými riziky a jiným.

4. Při rozpravě se mohou na základě klimatických a jiných podmínek upravit tato pravidla. Provedená úprava pravidel je platná pouze pro daný závod.

5. Po rozpravě je trať uzavřená a závod začíná.

6. Pořadatel vyvěsí obsazení pilotů v jednotlivých skupinách.

VIII.

Odklad startu

1. Podání odkladu startu může ústně účastník závodu oznámit startérovi pouze ve finálových jízdách, a to jmenovitě do výzvy „jedna minuta do startu“.

2. Odklad startu je na pět minut a začíná běžet ihned po vyhlášení odkladu startu startérem.

3. Po vyhlášení odkladu startu a byl-li vyhlášen „přípravný čas“ piloti dokončují kolo a zajíždějí do závodního boxu a dráha je uzavřená.

4. V případě, že pilot bude moci startovat dříve než uplyne lhůta odkladu musí tuto skutečnost oznámit startérovi a startér vyhlásí „přípravný čas“ a dráha je otevřená.

5. Pilot který požádal o odklad startu se automaticky posouvá na poslední místo na startovacím roštu a už nemůže odklad startu využít v dané finálové jízdě.

IX.

Podání protestu

1. Protest bude posuzován dle těchto pravidel a rozpravy čl. VII., odst. 3.

2. Protest může podat pouze pilot nebo činovník klubu pilota, a to písemnou formou.

3. Podání protestu je zpoplatněno 300 Kč současně s podáním protestu.

4. Při uznání oprávněného protestu se poplatek 300 Kč vrací, v opačném případě zůstává ve prospěch organizátora.

5. Protest lze podat:

- při konání rozjížděk během rozjížďky nebo do startu následující rozjížďky

- při konání finálové jízdy během probíhající finálové jízdy nebo do startu následující finálové jízdy

- po skončení závodů do vyhlášení výsledků.

6. Protest nelze podat:

- při rušení RC souprav

- pro nefunkčnosti čipu

- na nasazovače

X.

Rozjížďka s pevným startem

1. Rozjížďka trvá 5 minut čistého času pro každého pilota.

2. Za normálních klimatických podmínek a okolností má každá skupina čtyři rozjížďky.

3. Každý pilot si určí odpočítávání svého časového limitu po prvním projetí měřící smyčkou.

4. Po uplynutí stanoveného 5 minutového limitu pilot dojíždí rozjeté kolo, aby mu byl doměřen dojezdový čas.

5. Po dojetí posledního měřeného kola může pilot ještě jednou objet trať a zajede do závodního depa, nesmí se otáčet na cílové rovince a jet v protisměru.

6. Před startem rozjížďky je vyhlášen přípravný čas, dráha je otevřená a pilot může jezdit.

7. Po vyhlášení „jedna minuta do startu“, pilot s modelem dokončí rozjeté kolo a zamíří do závodního depa a určeného boxu.

8. Po vyhlášení „30 vteřin do startu“ je dráha uzavřená a všechny modely jsou v závodním depu, mechanik se v boxu stará o model před vlastním startem.

9. Po vyhlášení „pět vteřin do startu“ mechanik drží v závodním depu nastartovaný model připravený ke startu a čeká na start pokynem startéra.

10. Startér vyhlašuje jednotlivé piloty dle pořadí čísel ve skupině a mechanik pouští jeho model na plochu závodního depa, ze svého boxu, která ústí na závodní trať ve čteném pořadí.

11. Pokud pilot nestihne odstartovat do daného času startu rozjížďky může odstartovat kdykoliv v běžícím limitu rozjížďky ze závodního depa, a to takto:

- do jedné minuty po startu bude mít pilot svých 5 minut rozjížďky

- po uplynutí první minuty od protnutí prvního modelu měřící smyčku bude mít pilot pouze časový limit rovnající se času posledního pilota který protnul měřící smyčku po startu rozjížďky.

XI.

Rozjížďka s letmým startem

1. Rozjížďka trvá 5 minut čistého času pro každého pilota.

2. Za normálních klimatických podmínek a okolností má každá skupina čtyři rozjížďky.

3. Každý pilot si určí odpočítávání svého časového limitu po prvním projetí měřící smyčkou.

4. Po uplynutí stanoveného 5 minutového limitu pilot dojíždí rozjeté kolo, aby mu byl doměřen dojezdový čas.

5. Po dojetí posledního měřeného kola může pilot ještě jednou objet trať a zajede do závodního depa, nesmí se otáčet na cílové rovince a jet v protisměru.

6. Před startem rozjížďky je vyhlášen přípravný čas, dráha je otevřená a pilot může jezdit ve stanoveném směru.

7. Piloti se nesmí s modely v časovém limitu přípravného času zdržovat před měřící smyčkou a vyčkávat povelu „start rozjížďky“, ale musí plynule jezdit po dráze nebo čekat v závodním depu. Nedodržení tohoto článku se trestá dle čl. XIII., odst. 1. Povaha tohoto prohřešku má kumulativní účinnost.

8. Vyhlášení „jedna minuta do startu“, časová informace pro pilota aby mohl včas zajet do závodního depa doplnit palivo.

9. Vyhlášení „30 vteřin do startu“, časová informace pro pilota.

10. Vyhlášení „pět vteřin do startu“ a odpočet k pokynu „start rozjížďky“. V této fázi odpočtu startu rozjížďky je možné počkat před měřící smyčkou, ale u pouze kraje dráhy, aby nedošlo k omezení jedoucích modelu za takto vyčkávajícím modelem.

11. Po vyhlášení „Start rozjížďky“ informace pro piloty, že rozjížďka byla odstartována letmým startem. Následným protnutím měřící smyčky se každému pilotovi začíná individuálně počítat časový limit rozjížďky.

12. Pokud pilot nestihne odstartovat do daného času startu rozjížďky může odstartovat kdykoliv v běžícím limitu rozjížďky ze závodního depa, a to takto:

- do jedné minuty po startu bude mít pilot svých 5 minut rozjížďky

- po uplynutí první minuty od protnutí prvního modelu měřící smyčku bude mít pilot pouze časový limit rovnající se času posledního pilota který protnul měřící smyčku po startu rozjížďky.

XII.

Finálová jízda

1. Semifinálová jízda trvá 15 minut.

2. Finálová jízda trvá 30 minut.

3. Čas finálové jízdy začíná běžet všem pilotům povelem „START“ časoměřičem nebo startérem.

4. Po uplynutí stanoveného časového limitu pro finálovou jízdu pilot dojíždí rozjeté kolo, aby mu byl doměřen dojezdový čas.

5. Po dojetí posledního měřeného kola může pilot ještě jednou objet trať a zajede do závodního depa, nesmí se otáčet na cílové rovince a jet v protisměru.

6. Start finálové jízdy je prováděn ze startovního roštu na startovní nebo cílové rovince před řídící věží.

7. Piloti své modely řadí na start podle vyjetého pořadí od nejnižšího startovního čísla po nejvyšší startovní číslo na základě vyjetého pořadí, a to směrem od konce rovinky k jejímu začátku.

8. Při startu finálové jízdy nesmí mechanik opravovat model v prostoru startu.

9. Před startem je do prostoru startu zakázáno přinášet a používat startbox který nesmí v době startu opustit prostor závodního depa nebo depa pilota.

10. Před startem finálové jízdy je vyhlášen přípravný čas, dráha je otevřená a pilot může jezdit.

11. Po vyhlášení „jedna minuta do startu“, pilot s modelem dokončí rozjeté kolo a zamíří do prostoru startovního roštu.

12. Po vyhlášení „30 vteřin do startu“ je dráha uzavřená a všechny modely jsou u mechaniků na startovním roštu a mechanik se stará o model před vlastním startem.

13. Vyhlášení „20 vteřin do startu“ je pouze informační.

14. Po vyhlášení „10 vteřin do startu“ mechanik drží nastartovaný model a může jej dotankovávat.

15. Po vyhlášení „pět vteřin do startu“ mechanik drží ve vzduchu nastartovaný model připravený ke startu nad určenou pozicí ke startu.

16. Následuje odpočítávání.

17. Po vyhlášení „tři vteřiny do startu“ mechanik položí nastartovaný model na dráhu ve směru jízdy a model musí stát na místě určené pozice.

18. Mechanik se modelu už nesmí nijak až do povelu „start“ dotýkat.

19. Pořadatel odpočítává „dvě, jedna“ v této fázi startu model musí stát na místě určené pozice.

20. Na povel startéra „start“ může pilot odstartovat a vyjet.

21. Pokud pilot nestihne odstartovat do daného času startu finálové jízdy může odstartovat kdykoliv v běžícím limitu finálové jízdy.

22. Pokud ve fázi mezi 30 vteřin do startu 20 vteřin do startu motor modelu přestane běžet může mechanik nastartovat model v závodním depu a pokud ještě nebylo vyhlášeno „10 vteřin do startu může se s nastartovaným modelem vrátit na startovní rošt a odstartovat do závodu.

23. Pokud po vyhlášení „20 vteřin do startu motor modelu přestane běžet může mechanik nastartovat model v závodním depu, ale musí startovat z depa na pokyn startéra.

24. Startér dohlíží na start a průjezd první zatáčkou. V případě hromadné nehody se může start opakovat a viník nehody (je-li znám) se při opakovaném startu přesune na poslední pozici startovního roštu. Start se opakuje od povelu „30 vteřin do startu“.

25. Pokud pilot odstartuje dříve než na pokyn startéra „start“ start finálové jízdy je zrušen. Pilot který odstartoval dříve se přesouvá na poslední pozici startovního roštu a start se opakuje od povelu „30 vteřin do startu“. V případě druhého předčasného startu stejného pilota v jedné a té samé finálové jízdě pilot startuje ze závodního depa na pokyn startéra.

26. V případě že se mechanik po vyhlášení „tři vteřiny do startu“ do povelu „start“ dotkne nebo přidržuje model postavený na dráze je start přerušen a dotyčný pilot startuje z poslední pozice startovního roštu a start se opakuje od povelu „10 vteřin do startu“.

27. Pokud stejný mechanik v té samé finálové jízdě podruhé opětovně po vyhlášení „tři vteřiny do startu“ do povelu „start“ dotkne nebo přidržuje model postavený na dráze je start přerušen a dotyčný pilot startuje na pokyn startéra ze závodního depa a start se opakuje od povelu „10 vteřin do startu“.

XIII.

Technická inspekce

1. Technická prohlídka se provádí ve smyslu těchto pravidel a jezdci jsou s těmito pravidly ve zkrácené podobě seznámeni na rozpravě.

2. Pokud dojde k porušení pravidel, model zůstává na technické kontrole po celou dobu řešení problému, popř. až do konce času kdy se může jezdec proti rozhodnutí odvolat. Toto rozhodnutí by nemělo mít vliv na časový průběh závodu.

3. Technická kontrola musí obsahovat kontrolu parametrů modelu dle náležitostí předepsanými těmito pravidly.

4. Ke kontrole mohou být vyžádány také vysílače.

5. Veškeré části modelu, jeho úpravy a specifikaci musí jednoznačně definovat tato pravidla nebo pravidla RCAČR pro rok 2011.

XIV.

Sankce a postihy

1. Nesportovní počínání pilota či mechanika při jízdě vůči soupeřům:

a) první prohřešek – napomenutí

b) druhý prohřešek – průjezd závodním depem

c) druhý (vážný) a další prohřešek – vykonat v závodním depu Stop & GO na 10 vteřin

d) třetí prohřešek (hrubý) – diskvalifikace z jízdy

e) neuposlechnutí a nevykonání trestu dle písm. b) a c) tohoto článku ihned v následujícím kole po výzvě vede k diskvalifikaci z jízdy

2. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadení členů vedení závodů, jezdce nebo jeho doprovodu je řešeno okamžitou diskvalifikaci ze závodu.

3. Špatné chování a způsoby jakéhokoliv účastníka závodu během celého závodu, které neodpovídají dobrým mravům a napomáhají poškození jména tohoto sportu nebo pořádajícího klubu mohou opakovaně vést k diskvalifikaci ze závodu s nulovým počtem bodů.

4. Všechny penalizace musí být písemně zaznamenány na jednotlivých výsledcích jízd.

V Ústí nad Labem, zima 2011 – 2012 pravidla napsal Martin Ritschel upravil František Plechač

 

Aktualizováno Pondělí, 17 Červen 2024 18:23
 


Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.